Pravidla

Pravidla serveru


Poslední úprava: 18.07.2023
Při registraci či prvotním připojením na jakýkoli z našich serverů se uživatel zavazuje, že zná a bude dodržovat tyto stanovená pravidla. Taktéž při své registraci souhlasí s GDPR. V případě porušení mu bude odepřen přístup.Základní pravidla projektu Slux.cz1. Hráč (tj. uživatel, který se připojí přes příslušnou IP adresu či odkaz) automaticky souhlasí s těmito pravidly a GDPR.

2. Projekt je určen především pro hráče z České a Slovenské republiky.

3. Hráč musí prostřednictvím komunikačních platforem dodržovat zákony příslušného státu (ČR / SR).

4. Vedení projektu (tj. pozice Majitel a Vedení) si vyhrazuje veškerá práva na jakoukoliv činnost související s projektem.

5. Hráč má zakázáno úmyslně poškozovat platformy projektu či nekalými způsoby zjišťovat soukromé a osobní informace ostatních hráčů.

6. Hráč má zakázáno nabádat ostatní hráče k porušení pravidel.

7. Hráč odpovídá za zabezpečení svých herních účtů.

8. Je zakázáno hledat nedostatky v pravidlech a následně je zneužívat.

9. Vzhledem k aktuálnímu válečnému dění na Ukrajině je zakázáno podporovat či schvalovat ruskou agresi.


HERNÍ KLIENT A ÚČET


Modifikovaný klient


Hráč se na server nesmí připojit s klientem, jenž je modifikovaný ke zvýhodnění daného hráče proti ostatním hráčům (tzv. “Cheaty”). Projekt podporuje pouze oficiální Minecraft launcher, Lunar client a Labymod client. Zda-li hráč hraje s jiným klientem, je mu hraní umožněno, avšak v případě potíží s připojením či jinými problémy týkající se serveru mu nemusí být poskytnuta podpora ze strany Admin Teamu.

Hráč automaticky ručí za své nastavení Minecraftu a za vlastnictví svého účtu.

Modifikovaný resource pack


Hráč nesmí mít resource pack, jenž ho zvýhodní oproti ostatním či obsahuje modifikace podobající se hack clientu.Auto-click & macro

Je zakázáno používat jakékoliv formy auto-clicku. Rovněž jsou zakázány všechny další softwarové modifikace myši včetně macra.

Double-click, jitter-click & butterfly-click


Používání hardwarového double-clicku či triple-clicku není zakázáno, avšak se nedoporučuje. V případě problémů s anticheatem nemají hráči používající tento přídavek nárok na jeho vyřešení. Další způsoby klikání na myši jsou povoleny (př. jitter-click, butterfly-click..), avšak v ojedinělých případech se zde rovněž mohou vyskytnout problémy s anticheatem, proto doporučujeme používat klasický způsob klikání.

Herní účet


1. Hráč se nesmí připojovat se dvěma a více účty zároveň, či je jakkoliv zneužívat. Výjimku může udělit pouze Vedení serveru.

2. Je zakázáno svůj herní účet někomu darovat, prodat či s ním jinak manipulovat s jinou stranou. Pokus o praktikování zmíněné činnosti je rovněž zakázán.

3. Statistiky a herní měna se z účtu na jiný účet převádí pouze ve výjimečných případech.

4. Rovněž je zakázáno obcházet jakýkoliv trest prostřednictvím změny IP adresy či připojením se za jiný herní účet.

Nickname


Hráčův nickname nesmí jakkoliv porušovat pravidla projektu. Jeho prvky nesmí být urážlivé, provokativní, rasistické, nacistické, fašistické, xenofobní, sexistické a nesmí se v něm vyskytovat název hack clientu. Nick dále nesmí napodobovat člena Admin Teamu či influencera, který u nás má group “YouTuber”, “Streamer” či “TikToker”.

Skin


Hráčův skin nesmí jakkoliv porušovat pravidla projektu. Nesmí v sobě mít vulgární, urážlivé, provokativní, rasistické, nacistické, fašistické, xenofobní, sexistické či jinak nevhodné prvky.PRAVIDLA CHATU

1. Hráč je povinen mít ve hře po celou dobu hraní na našem serveru zaplý chat.

2. Pokus o psaní nevhodných výrazů s cenzurou hráče neomlouvá.

3. Je zakázáno s čímkoliv obchodovat či cokoliv vyměňovat (trestá se i pokus). Výjimkou je Lifesteal SMP, kde je povolen obchod pouze s herními předměty.

4. Je zakázáno nabádat či podněcovat ostatní hráče k porušení pravidel.

5. Je zakázáno propagovat či v chatu podporovat používání zakázaných klientů, resource packů a autoclickerů.

6. Je zakázáno posílat osobní údaje, jako např. jména a příjmení, IP adresy, bydliště a další intimní údaje.

7. Je zakázán spam a flood (vysvětlení níže).

8. Je zakázáno rozesílat jakékoliv webové odkazy, které nejsou oficiálně spojeny se serverem Slux.cz.

9. Není povoleno dělat si zakázanou reklamu (vysvětlení níže).

10. Hráč vždy musí dodržovat pravidla chování na serveru (vysvětlení níže).

Spam & Flood


Jako spam se u nás berou nevyžádané zprávy bez výpovědní hodnoty, a zprávy, jenž jsou zaslány 3x a více za sebou v krátkém časovém intervalu.

Taktéž je zakázán flood - tzn. psát dlouhé zprávy, které nemají žádnou výpovědní hodnotu a nedávají smysl. Příkladem může být psaní písmen, která netvoří žádná slova.

Zakázaná reklama


Je zakázáno dělat cílenou reklamu na konkurenční projekt, sociální sítě, videa, služby či produkty. Jako cílená reklama se bere i samotná IP adresa na konkurenční projekt. Výjimku v tomto ohledu mají livestreamy - viz. níže.

Hráči je umožněno dělat si cílenou reklamu na svůj livestream


A to 3x do 1 hodiny v případě, že v daný okamžik vysílá pouze z našeho serveru a na videu lze živě vidět IP adresa Sluxu ve scoreboardu. Pokud má hráč vyplý scoreboard, tak musí být IP adresa uvedená v názvu či popisu livestreamu. Reklamu hráč nesmí spamovat (tj. zasílat ji 3x a více do chatu v krátkém časovém intervalu). V případě nedodržení těchto pokynů hrozí stejný trest jako za cílenou reklamu v předešlé sekci. Je zakázáno posílat odkazy - povoleno je inzerovat pouze jméno kanálu.

Pravidla chování na serveru


Hráč má vždy povinnost chovat se na serveru slušně, tzn. bez známek vulgarity, urážek, zesměšňování, provokace, šikany. Taktéž je zakázáno vytvářet či účastnit se konfliktů a projevování nacismu, fašismu, rasismu, xenofobie, mystifikace, násilného chování, sexistických narážek a veškerých forem sexuálního či jiného obtěžování.

Co když poruším některé z výše uvedených pravidel?


Pokud člen A-Teamu vyhodnotí porušení pravidla, dá Vám tzv. “CHAT STRIKE”, neboli varování. Pokud si myslíte, že jste žádné pravidlo neporušil/a, ihned se obraťte na náš Discord či e-mail podpora@slux.cz. Jestliže získáte celkem 3 varování, budete automaticky potrestán/a. V této fázi se již nelze nijak odvolat na zrušení trestu ani na předešlá varování.MIHIHRYPractice


1. Je zakázáno jakkoliv podvádět ve smyslu boostování svých herních statistik přes druhý účet či kamaráda, jenž se nechá “úmyslně zabíjet”. V případě zakázaného boostění statistik vám budou resetovány a můžete být potrestáni.

2. Je povinnost být při boji aktivní, zakázáno je úmyslně campit a zdržovat hru - např. stavěním se nahoru.

3. Rovněž je zakázán cross-teaming a combat log (= úmyslné odpojení těsně před smrtí).

BuildFFA & GunGame


1. Je zakázáno jakkoliv podvádět ve smyslu boostování svých herních statistik přes druhý účet či kamaráda, jenž se nechá “úmyslně zabíjet”. V případě zakázaného boostění statistik vám budou resetovány a můžete být potrestáni.

2. Rovněž je zakázán cross-teaming a combat log.

UHCRun


1. Je zakázáno jakkoliv podvádět ve smyslu boostování svých herních statistik přes druhý účet či kamaráda, jenž se nechá “úmyslně zabíjet”. V případě zakázaného boostění statistik vám budou resetovány a můžete být potrestáni.

2. Zakázáno je hru úmyslně kazit ostatním hráčům (podkopávat spoluhráče, úmyslně chodit přes crosshair spoluhráče, cílené blokování spoluhráčů).

3. Rovněž je zakázán cross-teaming a combat log.

MLGRush & Clutches


1. Je zakázáno jakkoliv podvádět ve smyslu boostování svých herních statistik přes druhý účet či kamaráda, jenž se nechá “úmyslně zabíjet”. V případě zakázaného boostění statistik vám budou resetovány a můžete být potrestáni.

2. Combat log je zakázán.

3. Hráč dále nesmí zbytečně zdržovat a protahovat hru.Lifesteal SMP


1. Je zakázáno jakkoliv podvádět ve smyslu boostování svých herních statistik přes druhý účet či kamaráda, jenž se nechá “úmyslně zabíjet”. V případě zakázaného boostění statistik vám budou resetovány a můžete být potrestáni.

2. Není povoleno ostatním hráčům úmyslně kazit hru (podkopávat spoluhráče, úmyslně chodit přes crosshair hráče, cílené blokování hráčů, apod.)

3. V případě obchodu s herními předměty je zakázáno okrádat hráče, či obchodovat s falešnými prémiovými předměty. Každý takový obchod je na hráčovu vlastní zodpovědnost, proto doporučujeme pořizovat videozáznam průběhu tradu.

4. Dále není povoleno vyměňovat herní předměty za prostředky mimo server (peníze, apod..) nebo za předměty na jiných projektech.

5. Hráč nesmí vytvářet zdroje přetížení serveru (obrovské farmy, obvody apod..). V takovém případě bude stavba odebrána.

6. Je zakázáno vytvářet nevhodné stavby a nevhodná jména předmětů, která porušují pravidla v sekci “Pravidla chování na serveru“ (výše).

7. Není povolen jakýkoliv způsob duplikace itemů, v případě nalezení takového bugu, je hráč, stejně jako u každého jiného, povinen ho nahlásit Admin Teamu.PODPORAAdminTeam Slux.cz


Členové Admin Teamu (Vedení, Team Leader, Moderátor/Support Team, Developer Team, Builder Team) jsou hráči, jež byla přidělena speciální práva k tomu, aby pro projekt mohli odvádět svou přidělenou práci. Členy je zakázáno jakkoliv urážet, provokovat či zesměšňovat, naopak každý hráč je povinen uposlechnout jejich pokynům. Jediní členové, jenž mají v popisu své práce pomáhat hráčům a odpovídat na jejich dotazy ve hře, jsou členové Moderátor Teamu, Support Teamu.


Členové Admin Teamu mají povinnost dodržovat interní směrnice a pravidla Admin Teamu, jenž jim byla sdělena při jejich přijetí. Rovněž o těchto pravidlech a dalších interních informací musí zachovávat mlčenlivost.

Moderátor Team/Support Team


Hráči mají právo ptát se členů Moderátor/Support Teamu na dotazy, jenž přímo souvisí s projektem.

Mají vyhrazeno právo na pomoc v případě, že neporušují pravidla a jejich problém souvisí s projektem.

Moderátor/Support má právo odkázat hráče na e-mailovou podporu, Discord, TeamSpeak či web.

Trest


Zda-li je člen Admin Teamu přesvědčen, že nějaký hráč porušuje pravidla, dostane trest. Hráč nemá právo diskutovat o formě či délce trestu. Admin Team není povinen hráči sdělovat, za jaký trest se dostává jaká forma či jaká délka trestu.

Unban


Pokud hráč s trestem nesouhlasí či se chce omluvit a získat unban, může napsat žádost o unban na podpora@slux.cz. Unbany vždy vyřizuje pouze Vedení projektu a Hlavní Moderátor. Na zamítnutou žádost o unban se lze odvolat až za 30 dnů od zamítnutí. Více informací o unbanech nalezneš na našem webu v sekci Unban.

Nahlášení bugů a hráčů porušující pravidla


Je zakázáno cíleně zneužívat bugů (chyb) ve hře. Jakmile hráč spatří chybu, je povinen ji nahlásit do herního chatu Admin Teamu, či nejlépe na Discord nebo TeamSpeak3. Zda-li nějaký hráč porušuje pravidla, je ostatním hráčům daná možnost použít příkaz “/report” k nahlášení. Admin Team není povinen předkládat hráčům důkazy o prohřešku daného hráče.

Zneužívání podpory a reportu


Je zakázáno zneužívat pomoci Admin Teamu, lhát Admin Teamu či s jeho členy jakkoliv psychicky manipulovat, při porušení těchto pravidel v komunikaci má člen právo řešení problému ukončit.

Admin Team má při řešení kterékoliv situace vždy poslední slovo.

Taktéž je zakázáno cíleně zneužívat příkaz “/report”.V případě nejasností se obraťte na E-Mailovou podporu -> podpora@slux.cz